Godziny pracy: 08:30 – 16:00

 616461266  616461267
 612970616  612970617

Działamy na rynku
od 20 lat

Podjazd dla osób niepełnosprawnych

Dla naszych klientów

duży przestronny parking samochodowy

Jesteśmy do dyspozycji

w dni robocze od 08:30 do 16:00

Możliwość umówienia terminu

w dogodnym dla Państwa terminie

Twój tytuł idzie tutaj

Twój tytuł idzie tutaj

Za wykonane czynności notarialne notariusz pobiera wynagrodzenie zwane taksą notarialną, powiększone o należny podatek od towarów i usług (VAT). Stawki taksy notarialnej określone zostały w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Oprócz taksy notarialnej notariusz pobiera następujące podatki i opłaty:

  • podatek od czynności cywilnoprawnych,
  • podatek od spadków i darowizn,
  • opłatę sądową.

Pobrane podatki i opłaty notariusz przekazuje na rachunki bankowe urzędu skarbowego oraz właściwych sądów rejonowych.

W celu ustalenia wysokości opłat za daną czynność notarialną prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawach czynności notarialnych jest nieodpłatne.


Wysokość taksy notarialnej za zamierzoną czynność ustalana jest przed jej dokonaniem. Wynagrodzenie to nie przekracza maksymalnych stawek taksy notarialnej określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Przed dokonaniem każdej czynności należy zasięgnąć w naszej Kancelarii bezpłatnej informacji w celu indywidualnego ustalenia kosztów czynności, wymaganych dokumentów oraz jej terminu. 

Poznańska Izba Notarialna:
http://www.rejent.poznan.pl/