Godziny pracy: 08:30 – 16:00

 616461266  616461267
 612970616  612970617

Działamy na rynku
od 20 lat

Podjazd dla osób niepełnosprawnych

Dla naszych klientów

duży przestronny parking samochodowy

Jesteśmy do dyspozycji

w dni robocze od 08:30 do 16:00

Możliwość umówienia terminu

w dogodnym dla Państwa terminie

Twój tytuł idzie tutaj

Twój tytuł idzie tutaj

Kancelaria notarialna Magdalena Dedyk-Michajłow notariusz jako osoba zaufania publicznego, po mianowaniu przez Ministra Sprawiedliwości do pełnienia funkcji notariusza, czuwa aby czynności notarialne zabezpieczały interesy klientów kancelarii oraz osób, dla których czynność te mogą powodować skutki prawne. Pełnioną funkcją i posiadaną wiedzą gwarantują poprawność wykonywania czynności oraz ich zgodność z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa. Notariusz ma obowiązek odmówić dokonania czynności notarialnej sprzecznej z przepisami prawa.

Kancelaria Notarialna Magdalena Dedyk-Michajłow notariusz, mieści się w mieście Oborniki, w której odczytuje klientom tekst aktu notarialnego (umowy sprzedaży, protokoły, pełnomocnictwa, testamenty, ustanowienie służebności, ustanowienie hipoteki – kredyt) oraz dokonuje poświadczeń dokumentów i poświadczenia dziedziczenia, przy czym w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość dokonania czynności notarialnej poza siedzibą Kancelarii w domu, szpitalu, firmie klienta, musi być to jednak uwarunkowane szczególnymi okolicznościami bądź wymagać tego charakter czynności.

Poprzez kontakt telefoniczny z Kancelarią można uzyskać informację o wymaganych dokumentach, potrzebnych do sporządzenia aktu notarialnego – umowy sprzedaży (mieszkanie, dom, działka) ustalić termin spotkania w celu złożenia dokumentów i podpisania aktu notarialnego, poznać koszty u notariusza – wysokość opłat notarialnych, sądowych i należnych podatków.

„Jako notariusz powierzone mi obowiązki wypełniam zgodnie z prawem i sumieniem, dochowując tajemnicy państwowej i zawodowej, w postępowaniu swym kieruję się zasadami godności, honoru i uczciwości.”

  • możliwość umówienia się w dogodnych dla Państwa terminach
  • duży parking
  • podjazd dla niepełnosprawnych
  • płatność kartą